Jan Dobkowski, Pragnę, 1970-72

Jan Dobkowski, Pragnę, 1970-72
cena wywoławcza
38 000 PLN
cena końcowa
70 000 PLN
Estymacje
45 000 - 60 000 PLN
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

olej, płótno / 200 x 148 cm


twoje notatki

brak